rok 2015
ks. Adam Boniecki

   

   Warszawa
teolog rzymskokatolicki, marianin, publicysta, były redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego"
Order ECCE HOMO dla księdza Bonieckiego za: mistrzowskie, choć skromne przekazywanie opinii publicznej ważkich spraw językiem mądrym i wrażliwym, w łagodności, cierpliwości i prostocie.


< zaknij okno / close window >
Copyright © 2004 - 2015 Kapituła Orderu ECCE HOMO