pielęgniarka, wychowana w du-chu poszanowania godności życia ludzkiego, gdzie o war-tości człowieka decyduje nie jego rasa, narodowość czy wy-znawana religia, lecz wartości moralne i etyczne.
   W czasie wojny, dzięki swojej pracy w Wydziale Opieki Społecznej i Zdrowia Zarządu Miejskiego w Warszawie, już w październiku 1939 r. zorga-nizowała wśród koleżanek i ko-egów konspiracyjna komórkę zajmującą się ratowaniem żydowskich dzieci.
Pod koniec 1942 r. włączyła się w działalność Rady Pomocy Żydom ,,Żegota".
   Jej aktywność pozwoliła na uratowanie około 2.500 istnień ludzkich, głównie żydowskich dzieci.

   Kapituła Orderu odznacza Panią Irenę Sendlerową za wytrwałą i heroiczna walkę o godność i życie ludzkie wbrew wszelkim dziejowym przeciwnościom.

odeszła 12.05.2008r. w wieku 98 lat

Copyright © ks. Roman Pawlas