rok 2011
Henryk Skarżyński

   prof. dr hab. n medycznych. Autor ponad 2000 publikacji. Pierwszy w Polsce przywrócił słuch osobie głuchej w 1992r. Organizator wczesnego wykry-wania wad słuchu u noworod-ków i niemowląt w Polsce (1995r.), programu badań prze-siewowych u dzieci szkolnych (2000r.), wczesnego wykrywa-nia zaburzeń słuchu, mowy i wzroku (2008-2011) w Polsce oraz kilku innych krajach. Autor programu wszczepiania implantów pnia mózgu (1998r.) wprowadzenia implantów ucha środkowego w Polsce (2003r.). Pierwszy na świecie zoperował osobę z częściową głuchotą w 2002r. Autor i współautor 17 patentów. Przeprowadza poka-zowe operacje z najnowszymi rozwiązaniami leczenia głuchoty (po-nad 2000 słuchaczy z całego świata), także w Manili (Filipiny), St. Petersburgu (Rosja), Kijowie (Ukraina), Grodnie i Mińsku (Białoruś) oraz Hanowerze (Niemcy). Założył Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach k/Nadarzyna (2003r.). Członek honorowy Sło-wackiego, Kubańskiego i Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Profesor Honorowy Brigham Young University w Provo, UT (USA). Doktor Honoris Causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Otrzymał tytuł Honorowego Oby-watela Miasta Warszawy. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i O-ficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Europejskim Krzyżem Zasługi Orderu Wynalazczości w Stopniu Oficerskim. Kawaler narodowych odznaczeń i wyróżnień m.in. Belgii, Ukrainy i Gruzji. Pasjonat futbolu (często grywa). Zbiera ślimaki(!). Ma pewnie największą w świecie kolekcję i zamierza otworzyć "Muzeum Ślimaka".

   Otrzymuje Order za poświęcenie swego życia, talentów w służbie bliźniemu, dogłębną wiedzę medyczną, by przynosić ludziom nieszczęśliwym - szczęście, poprzez polepszanie i przywracanie słuchu chorym i upośle-dzonym, cudowne wydobywanie ich z tępej ciszy i braku wyrazu.


< zaknij okno / close window >
Copyright © 2004 - 2011 Kapituła Orderu ECCE HOMO