ORDER ECCE HOMO zostaje ustanowiony w dniu 1 września 1997 roku na wniosek Dariusza Walczaka ówczesnego Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.
Arbitrami założycielami są

prof. Jan Ostrowski - Dyrektor Zamku Królewskiego na wawelu w Krakowie

prof. Józef Lipiec - Filozof Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dariusz Walczak - ówczesny Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim

Na wniosek arbitrów założycieli skład Kapituły rozszerzono o

siostrę prof. Zofię Zdybicką - Filozofa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ówczesny Dziekan Wydziału Filozofii Kataolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Romana Pawlasa - ówczesnego proboszcza Parafii Kościoła Ewangeclicko - Augsburskiego w Tomaszowie Mazowieckim
 
 
Józef Lipiec
   �   
prof. zwycz. dr hab., filozof, fenomenolog, prof. filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Jan Ostrowski
   �   
prof. zwycz. dr hab., historyk sztuki, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyr. Zamku Królewskiego na Wawelu
Roman Pawlas
   �   
teolog ewangelicki, badacz wschodnich Kościołów Starożytnych, analityk i recenzent sztuki sakralnej.
Dariusz Walczak
   �   
specjalista rehabilitacji, wieloletni dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych (1993-2008) - twórca ośrodka
Siostra Zofia Zdybicka
   �   
urszulanka, prof. zwycz. dr hab. emeryt. prof. filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
     
  Na straży honoru Orderu stoi Kapituła w składzie:  
 
Dariusz Walczak
   �   
Kanclerz Kapituły
Roman Pawlas
   �   
Sekretarz Kapituły
Ewa Błaszczyk
   �   
aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka, założycielka i prezes Fundacji "Akogo?", założycielka kliniki "Budzik"
Anna Dymna
   �   
aktorka teatralna i filmowa, założycielka i prezes Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko", prowadzi festiwale integracyjne
Józef Lipiec
   �   
Arbiter Kapituły
Arcybiskup Metropolita Łódzki Ks. prof. Grzegorz Ryś
   �   
prof. dr hab., teolog i historyk, pisarz i publicysta, przewodniczący Zespołu Nowej Ewangelizacji Episkopatu Polski
 

   W dniu 7 czerwca 2017 roku członkowie założyciele Instytucji Orderu Ecce Homo na swym posiedzeniu w Zamku Królewskim na Wawelu zgodnie uznali, że w wyniku zdekompletowania pierwotnego składu Kapituły Orderu, w świetle przyjętych zasad regulaminowych należy zawiesić bezterminowo działalność Kapituły z prawem jej wznowienia w stosownych okolicznościach.      Decyzje o przyznaniu ORDERU ECCE HOMO są suwerenne i nie podlegają apelacji, a zapadają jednogłośnie przy obecności większości arbitrów Kapituły na swym posiedzeniu. Tradycją stało się, że Kapituła swe posiedzenia odbywa w Zamku Królewskim na Wawelu.


 
 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ
KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Copyright © Dariusz Walczak