Kandydatury do odznaczenia ORDEREM ECCE HOMO mogą zgłaszać wszyscy członkowie Kapituły, jak również wszelkie instytucje i osoby prawne wraz z wyczerpującym uzasadnieniem kandydatury.

 

   Wśród osób uhonorowanych ORDEREM ECCE HOMO spotkamy:
działaczy charytatywnych, duszpasterzy, pisarzy, kompozytorów, poetów, działaczy sportowych, pedagogów i animatorów kultury.

   Akt dekoracji ORDEREM ECCE HOMO zawsze ma charakter szczególnie uroczysty i podniosły. Służy przybliżeniu sylwetek osób wyróżnionych, ukazaniu ich głębi i piękna oraz dorobku będącego uzasadnieniem tak zaszczytnego wyróżnienia.
   Uroczystości są również okazją do prezentacji tego co piękne i wzniosłe w dorobku kultury światowej. Ich programy wypełniają spotkania i dyskusje z wyróżnionymi, wystawy oraz koncerty.

 
LUDZIE POTRZEBUJĄ POMOCY, WIELE OSÓB JEJ UDZIELA, JEDNAK NIELICZNI
SPOŚRÓD NICH WIĄŻĄ SWE ŻYCIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ NA RZECZ POTRZEBUJĄCYCH.
Nadania w roku:
Copyright © Roman Pawlas