otwórz biogram
 
Krystyna Byszewska
- działaczka społeczna, pedagog, urodzona w Krynicy, Prowadzi szeroko znany i ceniony Rodzinny Dom Dziecka w Krynicy, przez który przewinęło się łącznie prawie czterdzieści dzieci.
    Uhonorowana za wielkość serca oraz obdarowywanie matczyną miłością i opieką potrzebujących dzieci.
   
otwórz biogram
 
Tomasz Dangel
- profesor, doktor hab. nauk medycznych, specjalista medycyny paliatywnej i anestezjologii, kierownik Zakładu Opieki Paliatywnej Instytutu Matki i Dziecka. Od dziesięciu lat tworzy w Polsce system domowej opieki paliatywnej.
    Uhonorowany za niesienie nadziei i przynoszenie ulgi najmłodszym pacjentom, za wiarę i bezkompro-misową walkę o prawa chorych dzieci.
   
otwórz biogram
 
Anna Dymna
- wybitna aktorka teatralna i filmowa, uczy w PWST w Krakowie. We wrześniu 2003 roku zarejestrowała fundację "Mimo wszystko", w lutym 2004 roku utworzyła warsztaty terapii artystycznej dla osób niepełnosprawnych umysłowo.
    Uhonorowana za ciepło i moc, z jaką mówi i działa na rzecz osób niepełnosprawnych, za miłość i tkliwość, którą otacza słabszych.
   
otwórz biogram
 
Lidia Gottschalk
- diakonisa ewangelicka, od 1981 r. przełożona żeńskiego diakonatu "Eben-Ezer" w Dzięgielowie. Jako diakonisa służy wraz z innymi siostrami dzieciom, sierotom, starcom i obłożnie chorym łącząc dzieło miłosierdzia z ewangelizacją.
    Uhonorowana za nieustanne proklamowanie dobra słowem i czynem, błogosławione łączenie pomocy medycznej z duchową.
   
,
 
Zygmunt Jamroży
- emerytowany profesor Politechniki Krakowskiej, naukowiec zasłużony zuchmistrz, harcmistrz, uczeń "Kamyka" - Aleksandra Kamińskiego. Twórca Kręgu Seniorów Zuchmistrzów "Gorących Dłoni".
    Uhonorowany za wieloletnią pracę z młodzieżą, bezinteresowne dawanie siebie, za pracę na rzecz sierot oraz kształtowanie młodych charakterów w duchu najlepszych harcerskich ideałów.
   
otwórz biogram
 
Sylwia Karłowska
- działaczka charytatywna, organizatorka pomocy dzieciom polskim z litewskich domów dziecka, którym zapewnia wakacje, niejednokrotnie wykształcenie i leczenie. Prezes Fundacji "Serce Dzieciom".
    Uhonorowana za miłość oraz konsekwentną, kompleksową pomoc dla sierot, którym skutecznie rekompensuje niedostatki życia.
   
 
Kaya Mirecka Ploss
- działaczka polonijna, niestrudzona propagatorka kultury polskiej w Stanach Zjednoczonych, organizatorka akcji "Wakacje Marzeń" realizuje marzenia dzieci nieuleczalnie chorych.
    Uhonorowana za niestrudzone promowanie piękna, w różnych jego odsłonach, za szczodrość okazywaną dzieciom okaleczonym patologiami, pokrzywdzonym biedą, dotkniętych chorobami.
 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas