Hanna Struanowska-Balsiene

  
   doktor medycyny.
Urodzona w Wilnie, absolwentka polskiego gimnazjum w Wilnie, oraz tamtejszego uniwersytetu. Przez 50 lat bya lekarzem poonikiem i ginekologiem w wileskim szpitalu w. Jakuba. Wspzaoycielka i czonek zarzdu Stowarzyszenia Polskich Lekarzy na Litwie. Aktywna w dialogu polsko - litewskim. Odznaczona Zotym Krzyem Zasugi RP i honorowym czonkostwem Naukowego Towarzystwa Medycznego w Czstochowie.
Kapitua przyznaje Order ECCE HOMO za: bezinteresowno i profesjonalizm, powicenie i rado dla rodzcego si ycia, pomoc biednym i umiejtno mediacji w trudnych sytuacjach i warunkach.

 
Anna Oroska

  
   dr n. med. lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej.
Studia medyczne ukoczya w lskiej Akademii Medycznej w Zabrzu-Rokitnicy. W 1968 roku przeniosa si do Wrocawia. Od 1984 roku aktywna w ruchu hospicyjnym. zaoycielka pierwszego we Wrocawiu spoecznego Hospicjum Domowego w. Weroniki. Jednoczenie rozpocza dziaalno edukacyjn wrd lekarzy. W 1993 roku wsptworzya orodek opieki paliatywnej przy Dolnolskim Centrum Onkologii, ktrym kieruje do dzisiaj. Zaangaowana w zainicjowan przez Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej akcj uznania przez rzdy dostpu do opieki paliatywnej za prawo czowieka (human right). Odznaczona Zotym Krzyem Zasugi.
Kapitua nadaje Order ECCE HOMO za: wielkie serce i wraliwo w niesieniu ulgi w cierpieniu, walk o to, by choroba nie musiaa bole oraz za szacunek dla majestatu mierci.

 
Elisabeth Nottenkemper

  
   przedszkolanka, niemiecka dziaaczka charytatywna.
Mieszka w Lnen koo Dortmundu. Przed kilkunastu laty przyjechaa z chrem kocielnym do Kamienia Pomorskiego, z ktrym zwizaa sw diakonijn i kulturaln dziaalno. Organizuje take pomoc na Litw (Panawiys), kierujc j gwnie do domw dziecka. W poudniowych Indiach wspiera edukacj szkoln. Gazeta codzienna Ruhr Nachrichten nadaa jej honorowy tytu Kobiety Roku 1998, za w 2002 roku zostaa wyrniona prestiow nagrod im. Heinricha Bussmana. Otrzymaa honorowe obywatelstwo Miasta Kamienia Pomorskiego (2010).
Kapitua przyznaje Order ECCE HOMO za: peni ycia i ogrom powicenia oraz konsekwencj w niesieniu pomocy osobom najsabszym i najbardziej potrzebujcym.

 
Stanisaw Niemczyk

  
   wybitny architekt, nazwany "polskim Gaudim".
Urodzony w Czechowicach-Dziedzicach, absolwent Politechniki Krakowskiej z 1968 r. Zwiza si z Tychami, tam projektowa oryginalne obiekty handlowe, administracyjne, mieszkaniowe i sakralne ( koci witego Ducha i zesp sakralny oo.Franciszkanw). Autor m.in. kocioa Miosierdzia Boego w Krakowie (1991-4), kocioa Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach (1995-8), kaplicy u dominikanw na Suewie w Warszawie. Laureat Honorowej Nagrody SARP (1998), uhonorowany przez Jana Pawa II odznaczeniem Pro Ecclesia et Pontifice (2000), medalem Per artem ad Deum przyznanym przez Papiesk Rad ds. Kultury (2011).
Order ECCE HOMO otrzymuje za: konsekwentne ksztatowanie oryginalnych przestrzeni architektonicznych, w ktrych czy harmoni, pikno, duchowo i pragmatyzm.

 
Tadeusz Wrona

  
   pilot szybowcowy i samolotowy.
Urodzony w ywcu, absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Szkolenie lotnicze rozpocz w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej w 1971 roku, lata take w aeroklubach w Piotrkowie Trybunalskim i Lesznie zdobywca Zotej Odznaki Szybowcowej z 3-ma Diamentami (1974). Od 1981 r. lata w Polskich Liniach Lotniczych LOT, gdzie przyznano mu Odznak urawia. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, po tym, jak 1.11.2011 wyldowa awaryjnie Boeingiem 767 z 231 osobami na lotnisku w Warszawie. Wyrniony tytuami honorowego obywatela Miasta Leszna, Wojewdztwa Lubuskiego oraz tytuem " Zasuony dla Wojewdztwa Podkarpackiego".
Kapitua nadaje Panu kapitanowi Order ECCE HOMO za: profesjonalizm i wielkie serce w obszarze wykonywanej pracy, niezwyke opanowanie w sytuacji zagroenia i ratowania ludzkiego ycia.

   
 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas