od lewej:  
Janina Pilch
z Ustronia (Śląsk Cieszyński), pedagog i działaczka diakonijna Ewangelickiego Stowarzyszenia "Maria-Marta" z Ustronia Polany
From Ustron (Silesia), educator and diaconal activist at 'Mary-Martha' Evangelical Association in Ustron Polany.
Maria Therese Wolff z mężem
z Brukseli, flamandzka działaczka charytatywna
From Brussels, Flemish charity activist
Katarzyna i Krzysztof Liszczowie
z Torunia, założyciele fundacji "DAJ SZANSĘ"
From Torun, founders of the 'Give a chance' foundation
Janina Ochojska
z Warszawy, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej
From Warsaw, Chairman of the Polish Humanitarian Association.
 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas