otwórz biogram
 
Małgorzata Chmielewska
-

przełożona Wspólnoty "Chleb Życia", absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.(...)
    Siostra Małgorzata Chmielewska otrzymuje Order ECCE HOMO za całkowite poświecenie się ludziom najsłabszym, niechcianym, czyli "najmniejszym wśród nas", za okazywanie miłości i miłosierdzia, za wskazywanie drogi prawej wśród bezprawia.

Superior of the 'Bread of Life' community, a graduate of the Faculty of Biology at Warsaw University.
   Sister Malgorzata Chmielewska receives the Ecce Homo order for total sacrifice to the weakest, unwanted or 'the least among us', for showing love and mercy, pointing to the righteous ways among the lawless.

   
otwórz biogram
 
Václav Havel
-

czeski polityk, znany dysydent, dramaturg i eseista. Uczestnik praskiej wiosny, współzałożyciel Karty 77, dwukrotnie aresztowany spędził w więzieniach ponad 5 lat. Był jednym ze współorganizatorów i działaczy Porozumienia Obywatelskiego i jednym z najważniejszych uczestników tzw. aksamitnej rewolucji 1989 roku. (...)
    Order ECCE HOMO dla Pana Prezydenta Václava Havla za szlachetność charakteru, za odwagę i skuteczność w przeciwstawianiu się zakłamanemu i bezdusznemu systemowi, za walkę z totalitaryzmem.

Czech politician, a famous dissident, playwright and essayist. Participant of the Prague Spring, co-founder of Charter 77, was arrested twice and had spent more than 5 years in prison. He was one of the organizers and activists of the Civil Alliance and one of the major participants in the so-called Velvet Revolution of 1989.
   Ecce Homo order being awarded to President Vaclav Havel for the nobility of character, courage and effectiveness in opposing the merciless regime and the fight against totalitarianism.

   
otwórz biogram
 
Kazimierz Kutz
-

urodzony w 1929 roku w Szopienicach na Górnym Śląsku wybitny reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, także pisarz i publicysta, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi, zadebiutował w 1959 r. Ogółem wyreżyserował ponad 20 filmów, w tym 6 autorskich o Górnym Śląsku.(...)
    Order ECCE HOMO dla Pana Senatora Kazimierza Kutza za prawość, odwagę i wrażliwość społeczną, skuteczną obronę szlachetnych wartości tzw. Małych Ojczyzn.

Born in 1929 in Szopienice, Silesia. Prominent film and theater director, screenwriter and novelist and journalist, a graduate of the National Academy of Theatre and Film in Lodz. He had his debute in 1959 and has directed over 20 films since then, including 6 of his own about Silesia.
    Senator Kazimierz Kutz receives the Ecce Homo order for integrity, courage and social sensitivity, an effective defense of the so-called noble values, Small Homelands.

   
otwórz biogram
 
Jolanta i Stanisław Meus
-

prowadzą rodzinę zastępczą dla dzieci niepełnosprawnych w Hecznarowicach. Do decyzji tej przybliżyła ich własna sytuacja życiowa: " ...mieliśmy już dwie córki, gdy urodziły się nam dwojaczki, dziewczynki z porażeniem mózgowym. Była to dla nas wielka i trudna lekcja życiowa. To one dały nam otwarte serce na inicjatywę rodziny zastępczej...". (...)
    Małżonkowie Jolanta i Stanisław Meus otrzymują order ECCE HOMO za wielką wrażliwość i miłość, dającą ratunek i nadzieję.

The both run a foster family for children with disabilities in Hecznarowice. Their life situation brought them closer to such decision..."We had two daughters before we had twins, a girl with cerebral palsy. It was our great and difficult lesson in life. They opened our hearts to the foster familiy initiative.
   Spouses Stanislaw and Jolanta Meus receive the Ecce Homo order for the great sensitivity and love, giving help and hope.

   
,
 
Helena Pyz
-

lekarz, społecznik, od 1989 roku pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach. (...)
    Order ECCE HOMO dla pani dr Heleny Pyz, za pełnię życia i ogrom poświęcenia, by "mali", biedni i chorzy ludzie również mogli doświadczać pełni życia, piękna i miłości.

Doctor, social worker, working at the Center of Rehabilitation for the Lepers in India.
   Ecce Homo order being awarded to Dr. Helen Pyz for the wholiness of life and enormous dedication to the 'little', so that the poor and sick have the chance to experience the fullness of life, love and beauty.

   
otwórz biogram
 
Ks. Ludwik Rutyna
-

dziekan Dekanatu Czartkowsko-Buczackiego, infułat i proboszcz rzymskokatolickich parafii w Buczaczu, Czartkowie i Złotym Potoku, urodzony w 1917 roku w Podzameczku na Ukrainie.(...)
    Order ECCE HOMO dla księdza infułata Ludwika Rutyny za poświęcenie życia Bogu i ludziom, za ekumeniczną działalność i wspieranie procesów pojednania między narodami.

Dean of the Czartkowsko-Buczacki Deanery, superintendent and Roman Catholic parish priest in Buczacz, Czartkowie and Golden Stream, was born in 1917 in Podzameczek, Ukraine.
   The Ecce Homo order being awarded to prelat Monsignor Ludwik Rutyna for sacrificing his life to God and people, for ecumenical activity and support of the process of reconciliation between people.

   
otwórz biogram
 
Ks. Anton Srholec
-

Słowak, wielki autorytet moralny, urodził się w 1929 roku, w 1946 r. wstąpił do Salezjan, ... Od 1992 zajmuje się bezdomnymi. Prowadzi społeczny Dom "Resota" w bratysławskich Podunajskich Biskupicach, ...
    Order ECCE HOMO dla ojca Antona Srholca za konsekwentne poświęcenie się ludziom opuszczonym i zapomnianym, za bezkompromisową obronę godności ludzkiej i prawdy historycznej.

Slovak, a great moral authority, born in 1929 and in 1946 joined the Salesians. Since 1992, deals with the homeless, runs social home 'Resota' in Bratislava's Biskupice.
   The Ecce Homo order being awarded to father Anton Srholec for the consistent dedication to the people abandoned and forgotten, as an uncompromising defense of human dignity and historical truth.

 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas