Lee-Elisabeth
Hölscher-Langner

Niemka, urodzona w Berlinie, studiowała w Berlinie i Salzburgu (Mozarteum).
    Kapituła honoruje panią Elisabeth Hölscher za różnoraką pomoc niesioną osobom potrzebującym, za niestrudzone łączenie ideałów sztuki, harmonii i piękna z miłością bliźniego.

German, born in Berlin, studied in Berlin and Salzburg.
The Chapter honours Mrs. Holscher for various help brought to the needy, tireless combination of artistic ideals, harmony and beauty in relation to the love for mankind.
.

   
 
Andrzej Szczeklik
prof.dr hab.med. lekarz, pisarz, pianista i erudyta.
    Order ECCE HOMO zostaje przyznany Panu Andrzejowi Szczeklikowi za bezinteresowność i profesjona-lizm, za wielkie serce oraz ujmującą wrażliwość duchową w obszarze medycyny i sztuki.

Prof. dr hab. of medical sciences, physician, writer, pianist and scholar.
  Ecce Homo order being awarded to Mr. Szczeklik for work to the benefit of others and professionalism, for great heart and an engaging spiritual sensitivity in the area of medicine and art.
   
 
Jacek Łuczak
prof.dr hab.med., pionier polskiej medycyny paliatywnej.
    Pan Jacek Łuczak otrzymuje Order ECCE HOMO za niesienie nadziei i ulgi w cierpieniu, za walkę o godne umieranie oraz za to, że choroba boleć nie musi.

Prof. dr. Hab. of Medical Sciences, Polish Pioneer of Palliative Medicine.
   Mr. Luczak receives Ecce Homo order for bringing hope and relief in suffering, struggle for dignified death and for the fact that the disease does not always have to bring pain.
   
 
Leszek Ploch
doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, terapeuta, muzyk.
    Kapituła nadaje Panu Leszkowi Plochowi Order ECCE HOMO za budowanie radości i dawanie szansy artystycznego spełnienia oraz samorealizacji osobom niepełnosprawnym.

Doctor of Humanistic Sciences, educator, therapist, musician.
  The Chapter awards the Ecce Homo order to Mr. Ploch for building joy and giving a chance of artistic fulfillment to people with disabilities.
 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas