Joanna Puzyna Krupska

  
   dziaaczka spoeczna i kocielna, zaoycielka i prezes stowarzyszenia Zwizek Duych Rodzin "3+". Order ECCE HOMO za nieustann prac na rzecz blinich, dostrzeganie problemw i skuteczn pomoc rodzinom oraz walk o godno macierzystwa.

 
Sawomir Mroek

Sawomir Mroek zostaje uhonorowany orderem ECCE HOMO za mistrzostwo Sowa, artobliw demaskacj absurdw naszej rzeczywistoci, "powalajcy" dowcip i wnikliw analiz kondycji czowieka w kontekcie spoeczno-politycznym.

 
Bohdan Smole

  
   aktor komediowy, artysta kabaretowy, zaoyciel Fundacji "Stworzenia Pana Smolenia". Order ECCE HOMO za bezcenny kiedy art rozwietlajcy polsk szaro polityczn, demaskowanie spoecznych absurdw oraz franciszkask mio dla ycia.

 
Krzysztof Ziemiec

  
   dziennikarz radiowy i telewizyjny. Order ECCE HOMO za wraliwo spoeczn, chtne podejmowanie w mediach problematyki etycznej, propagujcej rado ycia, odwag i wytrwao w pokonywaniu ludzkiej saboci i choroby.

   
 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas