-

z Poznania, lekarka misyjna z wyboru i powołania

Born in Poznan, missionary doctor by choice and calling

   
 
-

Amerykanka, światowa działaczka na rzecz niepełnosprawnych

American, Global Activist for the goodwill of the disabled.

   
 
-

z Viscri (Deutschweisskirch), rumuński samorządowiec, odważna działaczka społeczna

From Viscri (Deutschweisskirch), Local government worker in Romania, brave social activist.

   
 
-

z Warszawy, doktor medycyny, lekarz neuropediatra, wykładowca, nauczyciel, współtwórca polskiej sieci ośrodków systemu kierowanego nauczania

Born in Warsaw, Doctorate in Medicine, doctor, Neuropediatrician, lecturer, teacher, co-founder of the Polish chain of directed teaching facilities.

   
 
-

z Warszawy, doktor prawa, w latach 1976 - 1989 sekretarz generalny Światowej Konfederacji Pracy, współtwórca wolnych, niezależnych związków zawodowych w Polsce

Born in Warsaw, Doctorate in Law, between 1976-1989 General Secretary of the Word Labour Confederation, co-founder of the Free, Independent Labour Unions in Poland

   
 
-

z Helsinek, wychowawca młodzieży, zasłużony działacz kościelny w Finlandii

Born in Helsinki, Youth educator, profound church activist in Finland

   
 
-

Kanadyjczyk, doktor filozofii, wykładowca akademicki, od 1964 aktywnie zajmuje się integracją oraz rehabilitacją osób upośledzonych umysłowo

Canadian, Doctorate in Philosophy, academic lecturer, takes active part in integration and rehabilitation of the mentally disabled since 1964.

   
 
-

pisarz, dramaturg

writer, playwright.

   
 
-

światowej sławy historyk filozofii średniowiecznej, promotor soborowej odnowy Kościoła Rzymskokatolickiego

World famous Medieval philosophy historian, promotor of the council reformation of the Roman Catholic Church

 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas