otwórz biogram
 
Linda Bergendahl-Pauling

Amerykanka, członek-założyciel fundacji "Make-A-Wish" ("Mam marzenie").
    Order ECCE HOMO dla Pani Lindy Bergendahl-Pauling za dobroć, radość i uśmiech dawany dzieciom w obliczu śmierci. Za realizację marzeń i ostatnie radosne chwile przeżywane przez dzieci.

American, co-founder of the 'Make a Wish' foundation.
   The Ecce Homo order being awarded to Mrs. Bergendahl-Pauling for goodness, joy and smiles to children facing their deaths. The realization of dreams and the last joyful moments given to children.

   
otwórz biogram
 
Ewa Błaszczyk

aktorka charakterystyczna teatralna i filmowa, pieśniarka.
    Order ECCE HOMO dla Pani Ewy Błaszczyk za oddanie swego talentu chorym dzieciom, za miłość, wiarę i uporczywą walkę o prawo do życia dzieci pogrążonych w śpiączce.

film and theatre actress, singer.
   The Ecce Homo order being awarded to Ewa Blaszczyk for devoting her talents to ill children, for love, faith and stubborn fight for the right to life of children immersed in a coma.

   
otwórz biogram
 
Jan Jakub Kolski

reżyser, scenarzysta, operator, producent. Autor filmów dokumentalnych, fabularnych, sztuk teatralnych, książek, piosenek.
    Order zostaje przyznany za piękne wprowadzanie we współczesną przestrzeń życiową mistrzowskich obrazów filmowych pełnych szlachetnej wrażliwości, mądrości, spokoju i dobra.

film director, screenwriter, cinematographer, producer. The author of documentaries, feature films, plays, books, songs.
   The Ecce Homo order being awarded for the beatiful introduction to contemporary world master film images of noble sensitivity, wisdom, peace and goodness.

   
otwórz biogram
 
Czesław Santarius

zaolzianin, w 1990 r. założył na gruncie Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania Diakonię Śląską z centralą w Czeskim Cieszynie.
    Order nadano za wyjątkową organizacyjną skuteczność w tworzeniu diakonijnych struktur i poświęcenie się ludziom słabym, chorym, opuszczonym i zapomnianym.

in 1990 founded on the grounds of the Evangelical Lutheran Church Silesian Deacons headquartered in Czech Cieszyn.
   The Ecce Homo order being awarded for exceptional performance in creating organizational deaconal structures and dedication to the poor, sick, abandoned and forgotten.

   
otwórz biogram
 
o. Jan Wojciech Góra

dominikanin, doktor teologii, duszpasterz akademicki w Poznaniu, rekolekcjonista, prozaik. Twórca i animator ośrodków duszpasterskich na Jamnej,w Hermanicach i nad Lednicą.
    Kapituła nadaje Ojcu Janowi Górze Order ECCE HOMO za wytyczenie młodzieży szlaku wiodącego w III tysiąclecie, za bramę i drogę ukierunkowujące marzenia i uczucia młodych.

Dominican theologian, academic chaplain in Pozna, retreat director, writer. The creator and animator of pastoral centers in Jamna, Hermanice and Lednica.
   The Ecce Homo order being awarded to father Jan Gora for the demarcation of the trail leading youth in the third millennium, the gate and the path guided by the dreams and feelings of the youth.

   
otwórz biogram
 
Zbigniew Dziubiński

profesor dr hab., kierownik Zakładu Socjologii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Prezes zarządu Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP. Członek władz Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, także PKOl-u.
    Order przyznano za pełne oddanie się sprawie usportowienia dzieci i młodzieży w połączeniu z trudem wychowawczym i formacyjnym.

Professor, Doctor, Head of the Department of Sociology at University of Physical Education in Warsaw and the Head of Physical Education and Sports of the Christian Theological Academy in Warsaw. CEO of the Salesian Sports Organisation of Republic of Poland. Member of the authority of the National Federation of Sports for All, as well as Polish Olimpic Commitee.
   The Ecce Homo order being awarded for full commitment to the sports education of children and young people in conjunction with the education and formation effort.

   
otwórz biogram
 
Zygmunt Konieczny

kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, twórca piosenki literackiej.
    Order ECCE HOMO dla Zygmunta Koniecznego za dobroć płynącą z jego muzyki oraz wspaniałe muzyczne opowieści o życiu.

Composer of music for the theater and film, creator of literature song.
   The Ecce Homo order being awarded to Zygmunt Konieczny for the goodness that comes from his music and great musical tales about life.

 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas