Aleksy Awdiejew

  
   artysta estradowy, pisarz, aktor, lingwista i tumacz
Rosjanin z urodzenia (urodzi si w 1940 roku na pnocnym Kaukazie), Polak z wyboru, po studiach w Moskwie zwiza si z Uniwersytetem Jagielloskim, od 1976 w zespole Piwnicy Pod Baranami w Krakowie. Podejmuje prace naukow na UJ, tworzy koncepcj gramatyki komunikacyjnej, aktywnie koncertuje jako czonek zespou trio Aloszy Awdiejewa, nagrywa pyty, wykada w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej Wydz. Studiw Politycznych UJ. W 2005 zostaje profesorem nauk humanistycznych.
Order ECCE HOMO dla profesora Awdiejewa za: rado i mdro pync z twrczoci, za humanistyczne wartoci oraz sposb ich przekazywania, wszechstronno, przyja, ktr hojnie rozdaje i zaraa ni ludzi.

 
Wiesawa Borczyk

  
   prawniczka, dziaaczka spoeczna
Urodzia si w Krakowie, ukoczya Wydz. Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagielloskim mieszka w Nowym Sczu, gdzie zaoya Sdecki Uniwersytet Trzeciego Wieku (2004). Zainteresowana problemami ludzi starszych niesie im pomoc, nie tylko prawn. Od wiosny 2011 roku dziaa w Zespole Ekspertw ds. Osb Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, jako czonek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Spoecznej pracuje nad "Zaoeniami dugofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020". Prezesuje Oglnopolskiej Federacji Uniwersytetw Trzeciego Wieku.
Kapitua nadaje Order ECCE HOMO za: wieloletni prac w zakresie szerzenia permanentnej edukacji, za rnorakie wspieranie osb starzejcych si i starych.

 
ojciec Filip Buczyski

  
   franciszkanin, doktor psychologii, spoecznik
Urodzi si we Wrocawiu. W 1991 otrzyma tytu magistra teologii na KUL za prac pt. "Kobieta w historii Islamu i w Koranie", po czym przyj wicenia kapaskie. Zostaje wolontariuszem w lubelskiej Klinice Hematologii i Onkologii Dziecicej. W 1997 roku zakada Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Maego Ksicia, pisze opracowania nt. opieki paliatywnej dzieci. Prowadzi zajcia na KUL-u oraz w Szkole Wyszej Psychologii Spoecznej w Warszawie, jest Przewodniczcym Oglnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej, czonkiem Zarzdu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.
Order ECCE HOMO za: ycie pene zrozumienia, mioci i empatii, przewodnictwo duchowe, powiernictwo oraz za "balsam dla dusz" dla dzieci znajdujcych si w terminalnej fazie choroby.

 
ks. Micha Heller

  
   teolog, filozof, fizyk, publicysta
Urodzi si w 1936 w Tarnowie, w czasie wojny wysiedlony na Syberi, studiowa filozofi na KUL-u, gdzie w 1966 obroni doktorat z kosmologii relatywistycznej. Od 1990 profesor Papieskiej Akademii Teologicznej i czonek Papieskiej Akademii Nauk. W 2008 otrzyma Nagrod Templetona przyznawan za pokonywanie barier midzy nauk a religi. Specjalizujcy si w kosmologii relatywistycznej i filozofii przyrody, tworzy tzw. "filozofi przypadku". Otrzyma doktoraty Honoris Causa Uniwersytetu Kardynaa Stefana Wyszyskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jagielloskiego. Autor wielu prac naukowych i ksiek popularno-naukowych.
Kapitua przyznaje Ks. prof. Michaowi Hellerowi Order za pionierskie dokonania naukowe w dziedzinie wytyczenia relacji midzy wspczesn nauk a wiar oraz za niezwyk hojno i ofiarno.

 
Konstanty Andrzej Kulka

  
   polski skrzypek, pedagog
Urodzi si w 1947 roku Gdasku, gdzie ukoczy Liceum Muzyczne i Wysz Szko Muzyczn. Od 1964 bierze udzia w midzynarodowych konkursach. Od 1967 wykona ponad 2000 koncertw symfonicznych i recitali na caym wiecie. Gra z najznamienitszymi orkiestrami. Propaguje kompozytorw polskich (Karola Szymanowskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Lutosawskiego, Knapika, Blocha i Jaboskiego). Od 1994 jest profesorem Akademii Muzycznej (obecnie Uniwersytetu Muzycznego) w Warszawie. Chtnie wystpuje pro publico bono koncertujc charytatywnie na rzecz osb niepenosprawnych.
Maestro zostaje uhonorowany Orderem za mistrzostwo wiolinistycznych interpretacji, wybitne zasugi w propagowaniu kultury polskiej, prac pedagogiczn oraz charytatywno-humanistyczne nuty i barwy w Jego twrczoci

   
 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas