-

z Warszawy, pilęgniarka, działaczka Rady Pomocy Żydom "Żegota", ratująca ponad dwa i pół tysiąca dzieci

Nurse born in Warsaw, activist at the Jewish Aid Council 'Zegota', managed to rescue more than two and a half thousand Jewish children

   
 
-

z le Chambon-sur-Lignon (Francja), działaczka francuskiego ruchu oporu, przedstawicielka hugenockiej społeczności wiosek płaskowyżu Vivarais ratującej od zagłady ponad pięć tysięcy Żydów

Comes from Chambon-sur-Lignon, France. French Resistance activist, representative of the Huguenot plateau village communities of Vivarais saving from Genocide more than five thousand Jews.

   
 
-

z Krakowa, pilęgniarka Domu Małego Dziecka im. Jana Brzechwy

Born in Cracow, nurse at the Jan Brzechwa Orphanage.

   
 
-

z Poznania, muzykolog, pedagog, twórca i dyrygent "Poznańskich Słowików" - Chóru Chłopięco-Męskiego Filharmonii Poznańskiej

Born in Poznan, musicologist, teacher, founder and conductor of the 'Poznan Nightingales' Boys' and Men's Choir of the Poznan Philharmonic

   
 
-

z Warszawy, polityk, działacz KIK, NSZZ "Solidarność", publicysta, komisarz ONZ w byłej Jugosławii

Born in Warsaw, politician, Solidarity movement activist, columnist, UN Commissioner in the former Yugoslavia

   
 
-

z Warszawy, publicysta i pisarz

Born in Warsaw, columnist and writer

 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas