START
 
     
   
 
 
 
 

UROCZYSTOŚCI WSPIERA:

   
 

UROCZYSTOŚĆ DEKORACJI ORDEREM ECCE HOMO
KRAKÓW, NIEDZIELA 14 CZERWCA 2015 ROKUstoją od lewej:
ks. protojerej Arkadiusz Barańczuk – kawaler Orderu,
Ewa Błaszczyk – arbiter Kapituły,
Stanisław Kowalski – kawaler Orderu,
Dżenneta Bogdanowicz – dama Orderu,
ks. Adam Boniecki – kawaler Orderu,
Anna Dymna – arbiter Kapituły,
ks. kardynał Franciszek Macharski – kawaler Orderu,
Józef Lipiec – arbiter Kapituły,
bp Grzegorz Ryś – arbiter Kapituły,
w drugim rzędzie:
Dariusz Walczak – kanclerz Kapituły,
Roman Pawlas – sekretarz Kapituły,
Krzysztof Olkowicz – kawaler Orderu.

foto: Małgorzata Taranek


          Członkowie Kapituły Orderu ECCE HOMO w składzie: Anna Dymna, prof. Józef Lipiec, prof. Jan Ostrowski, Roman Pawlas, bp Grzegorz Ryś, Dariusz Walczak, (przy koniecznej nieobecności Ewy Błaszczyk) na posiedzeniach Kapituły w dniach 29.09.2014 i 14.01.2015 na Wawelu w Krakowie, postanowili w 2015 roku nominować do odznaczenia sześć osób:

ks. Arkadiusz Barańczuk, Gładyszów
duchowny prawosławny, działacz charytatywny, dyrektor ośrodka miłosierdzia "Eleos" w Gładyszowie
za zawsze kreatywne i pełne miłosierdzia, niestrudzone działanie na rzecz bliźniego.

Dżenneta Bogdanowicz, Kruszyniany
animatorka życia kulturalnego mniejszości tatarskiej, organizatorka międzynarodowych festiwali w "Tatarskiej Jurcie"
za konsekwentne i wielopłaszczyznowe działania budujące sympatyczny obraz społeczności tatarskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, z całym jej bogactwem historyczno-patriotycznym i kulturowo-religijnym.

ks. Adam Boniecki, Warszawa
teolog rzymskokatolicki, marianin, publicysta, były redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego"
za mistrzowskie, choć skromne przekazywanie opinii publicznej ważkich spraw językiem mądrym i wrażliwym, w łagodności, cierpliwości i prostocie.

Stanisław Kowalski, Warszawa
działacz charytatywny, założyciel i prezes Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" oraz Fundacji "Sedeka"
za przykładną wrażliwość na potrzeby "Tych najmniejszych spośród nas" oraz wieloletnie skuteczne działanie, by tam gdzie trzeba zdążyć z pomocą.

ks. kardynał Franciszek Macharski, Kraków
długoletni arcybiskup metropolita krakowski, aktywny m.in. na polu naukowym, publicystycznym, duszpasterskim i opozycyjnym
za długoletnie, pełne mądrości i odpowiedzialności kierowanie metropolią w duchu szacunku i miłości bliźniego.

Krzysztof Olkowicz, Koszalin
prawnik, dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Koszalinie, działacz społeczny m.in. na rzecz readaptacji i pomocy skazanym
za dawanie przykładu prawdziwej wrażliwości, za odważne i prawe kierowanie się sercem i rozumem, nawet wtedy, gdy konieczne jest przezwyciężenie bezmyślnej i bezdusznej litery prawa.

 
 

Copyright © Dariusz Walczak