UROCZYSTOŚĆ DEKORACJI
ORDEREM ECCE HOMO XVIII EDYCJI
Kraków, 14 czerwca 2015
dekoracja w hotelu Galaxy
w Krakowie 14 czerwca 2015 roku
Dariusz Walczak – kanclerz Kapituły
przedstawia historię Orderu
ks. Roman Pawlas – Sekretarz Kapituły
prowadzi XVIII edycję
 
przed aktem dekoracji rozmowa z każdym laureatem Dżenneta Bogdanowicz z Kruszynian
laudację dla Dżennety Bogdanowicz
wygłosił ks. Roman Pawlas
Orderem dekoruje bp Grzegorz Ryś
rozmowa z ks. Adamem Bonieckim
z Tygodnika Powszechnego
laudację dla ks. Adama Bonieckiego
wygłasza Anna Dymna – arbiter Kapituły
 
na pytania Sekretarza Kapituły odpowiada
ks. protojerej Arkadiusz Barańczuk z Gładyszowa
laudację wygłosił
i Orderem udekorował ks. Roman Pawlas
Stanisław Kowalski mówi,
co to znaczy zdążyć z pomocą
 
laudację dla Stanisława Kowalskiego
wygłasza Ewa Błaszczyk
uroczysta chwila
o swoich decyzjach opowiada
Krzysztof Olkowicz z Koszalina
laudację dla Krzysztofa Olkowicza
wygłasza prof. Józef Lipiec
najpierw serdeczne gratulacje od członków Kapituły
laudację dla kardynała
Franciszka
Macharskiego
wygłasza
bp prof. Grzegorz Ryś
 
ks. kardynał Franciszek Macharski – Kawaler Orderu
 
od lewej: ks. A. Barańczuk, E. Błaszczyk, D. Walczak, S. Kowalski, ks. R. Pawlas,
Dż. Bogdanowicz, ks. A. Boniecki, K. Olkowicz, A. Dymna, kard. F. Macharski, J. Lipiec i bp G. Ryś
dobry czas na rozmowy wymiana doświadczeń
i wywiady
   
Dama Orderu
Dżenneta
Bogdanowicz


Kawaler Orderu
ks. kard.
Franciszek
Macharski
Kawaler Orderu
Stanisław Kowalski
Kawaler Orderu
Krzysztof Olkowicz
Kawaler Orderu
ks. Arkadiusz Barańczuk
Kawaler Orderu
ks. Adam Boniecki
nowi członkowie Kapituły Orderu (od 2015 roku):
arbiter Kapituły – Ewa Błaszczyk arbiter Kapituły – Anna Dymna arbiter Kapituły – bp Grzegorz Ryś
 
foto: Małgorzata Taranek, Szymon Pawlas
 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Copyright © ks. Roman Pawlas
Nadania w roku: