Dekoracji dokonano w dniu 16 czerwca 2002 roku w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.
od prawej: Ewa Kononienko-Pawlas (repr. Gabrielle Barraud), Ryszard Kapuściński, Tadeusz Mazowiecki, Stefan Stuligrosz, Janina Zembrzycka (repr. Irenę Sendlerową) i Renata Jakubowska z synem.

W programie uroczystości znalazły się spotkania w Ratuszu i z młodzieżą Szkoły Muzycznej oraz I i II LO.
W ewangelickim kościele Zbawiciela wystąpilł chór "Poznańskich Słowików" pod dyrekcją kawalera Orderu - Stefana Stuligrosza.

uroczystość dekoracji pani Gabrielle Barraud
w Le Chambon-sur-Lignon,
21-22 września 2002 r.
w pierwszym rzędzie od lewej:
Marie Louise Boukhechen,
ks. pastor Etienne Berthomier,
Dama Orderu Gabrielle Barraud,
asystentka zgłoszenia kandydatury
Ewa Kononienko-Pawlas
spotkanie
w merostwie Chambon-sur-Lignon,
przemawia mer Francis Valle
uczestnicy tomaszowskiej delegacji
na nabożeństwie w Kościele
ewangelicko-reformowanym
 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas