Dekoracji dokonano w dniu 10 czerwca 2001 roku w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.
od lewej, w pierwszym rzędzie: ks. Jürgen Köhler, Danuta Kuroń (repr. Jacka Kuronia), Hanna Krall

W programie uroczystości znalazło się spotkanie w Ratuszu i tradycyjny koncert w ewangelickim kościele Zbawiciela - wystąpili soliści Opery Kijowskiej.

 

 

Swietłana Pilkiewicz i Mikołaj Chołodij
z Państwowej Opery w Kijowie

po dekoracji
od lewej:
pastorostwo Irena i Jürgen Köhler
oraz asystent zgłoszenia kandydatury
Ewa Kononienko-Pawlas
spotkanie ks. pastora Jürgena Köhlera
z delegacją byłych
więniarek i więniów
hitlerowskich obozów
koncentracyjnych

dekoracja Dalai Lamy w Dharamsala,
9 lipca 2001 r.
Aktu dekoracji dokonał Sekretarz Kapituły
ks. Roman Pawlas

dekoracja Jana Pawła II w Watykanie
10 padziernika 2001 r.
Aktu dekoracji dokonali Kanclerz Kapituły Dariusz Walczak i Kustosz Orderu Tomasz Kumek i Ryszard Grudziński
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas