spotkanie z laureatami w I Liceum Ogólnokształcącym, 30.05.2009
   dekoracje, Urząd Miasta, 31.05.2009
   Dama i Kawalerowie XII edycji Orderu ECCE HOMO
Zofia Żukowska
Jan Krenz
o. Leon Knabit
ks. Andrzej Rygielski
Gabriel Mor

od lewej, stoją:
                    
 Józef Lipiec i s. Zofia Zdybicka - członkowie Kapituły,
                      Rafał Zagozdon
- Kustosz Orderu, Prezydent Miasta,
                      Teresa Weber
- Dama Orderu (2003), Jacek Łuczak - Kawaler Orderu (2008),
                     
 ks. Roman Pawlas - Sekretarz Kapituły,
siedzą: Jan Krenz - Kawaler Orderu (2009), Zofia Żukowska - Dama Orderu (2009),
          
 Naomi Mor, o. Leon Knabit - Kawaler Orderu (2009), Gabriel Mor - Kawaler Orderu (2009),
          
 ks. Andrzej Rygielski - Kawaler Orderu (2009)

 

 

KONCERT
NA CZEŚĆ
DAMY
I
KAWALERÓW
ECCE HOMO

ewangelicki
kościół
Zbawiciela

 

 

Zespół
"METANOIA p JP2"

foto: Bogdan Reszka, Szymon Pawlas, Elżbieta Pawlas
 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Copyright © ks. Roman Pawlas
Nadania w roku: