Dekoracji dokonano w dniu 27 czerwca 1999 roku w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim
od lewej: Tomasz Fijałkowski (repr. śp. Jerzego Turowicza), Julian Kawalec, ks. Jan Twardowski, Małgorzata Skórzewska-Amberg (repr. Lady Sue Ryder), ks. Edgar Schoen

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim

swoje książki podpisują
ks. Jan Twardowski
i Julian Kawalec

 
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas