ekumeniczne nabożeństwo dziękczynne

w prezbiterium:

ks. Roman Pawlas (luteranin)
ks. Jan Jakimiuk (prawosławny)
ks. Ireneusz Lukas (dyr. PRE)
ks. kanclerz Andrzej Dąbrowski (rzym-kat.)
ks. dziekan Stanisław Grad (rzym-kat.)


wśród uczestników laureaci i członkowie
Kapituły Orderu
Karina Góra wykonuje pieśń
"Zwróć swój wzrok na Jezusa"
 
na organach gra Elżbieta Pawlas
pozdrowienia Wikariusza Generalnego
Archidiecezji Łódzkiej
pozdrowienia ks. Jana Jakimiuka
ewangelicki chór parafialny śpiewa pieśń
"Somos uno en Cristo"
Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie
"Postludium e-mol"l Adolfa Hasse wykonała Iwona Łaska-Dybowska
 
   dekoracje Orderem ECCE HOMO
   Kanclerz Kapituły
   Dariusz Walczak

Od lewej:
   Dariusz Walczak,
  ks. Roman Pawlas,
  Rafał Zagozdon i Józef Lipiec
Dama i Kawalerowie Orderu
 
koncert orkiestry "MAZOWIA"
Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowiacy" z Warszawy

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz recital
Jerzego Mamcarza

 

 

 
   portrety Damy i Kawalerów Orderu ECCE HOMO
 
Lee-Elisabeth Hölscher-Langner - Niemcy
Jacek Łuczak
Andrzej Szczeklik Leszek Ploch
   
fot.: Bogdan Reszka, Igor Skoracki, Szymon Pawlas, Roman Pawlas  
  

 

TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Copyright © 1997-2007 Kapituła Orderu ECCE HOMO
Nadania w roku: