dekoracja Orderem Kay'i Mireckiej Ploss w dn. 12.09.2006 roku w Nakle Śląskim
Program uroczystości:
   Uroczystość w amfiteatrze ORDN

   Koncert w ewangelickim kościele Zbawiciela

   Spotkanie w Galerii Arkady

 

dekoracja w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
niedziela, 26 czerwca 2005 roku

poprzedzona prezentacją ośrodka i wpisem do Złotej Księgi z udziałem członków Kapituły Orderu:
Dariusza Walczaka - kanclerza, ks.Romana Pawlasa - sekretarza Józefa Lipca - arbitra, pozostali arbitrzy: s.Zofia Zdybicka i Jan Ostrowski byli nieobecni.

oraz laureatów (w kolejności laudacji i dekoracji):

  • siostra Lidia Gottschalk (laudacja: ks.Roman Pawlas)
  • Krystyna Byszewska (laudacja: ks.Roman Pawlas)
  • Sylwia Karłowska (laudacja: Dariusz Walczak)
  • Tomasz Dangel (laudacja: Dariusz Walczak)
  • Zygmunt Jamroży, w drodze do Tomaszowa, 25.06 uległ wypadkowi drogowemu (laudacja: Józef Lipiec)
  • Anna Dymna (laudacja: Józef Lipiec).

Odczytane zostały trzy listy-gratulacje:

 • z watykańskiego Sekretariatu Stanu, w imieniu papieża Benedykta XVI, abp Leonardo Sandri
 • z archidiecezji łódzkiej Kościoła rzymsko-katolickiego, abp Władysław Ziółek
 • z diecezji warszawskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, bp Mieczysław Cieślar

Dekoracji dokonał Kustosz Orderu - prezydent Miasta Tomaszowa Mirosław Kukliński.
Podziękowania wygłosili: Anna Dymna, s.Lidia Gottschalk, Zygmunt Jamroży i Tomasz Dangel. Tradycyjny toast wygłosił prof. Józef Lipiec.

   Damy i Kawalerowie Orderu ECCE HOMO w chwile po dekoracji
Krystyna Byszewska
s. Lidia Gottschalk
Sylwia Karłowska
Tomasz Dangel
Zygmunt Jamroży
Anna Dymna
   wspólna fotografia i okolicznościowy toast
 Koncert galowy na cześć Dam i Kawalerów Orderu ECCE HOMO
w ewangelickim kościele Zbawiciela,
niedziela 26 czerwca 2005 roku

Wystąpiły: Izabela Pyrka (flet), Barbara Misiak-Kropat (wiolonczela) i Katarzyna Chodorowska (fortepian), tworzące Zespół Kameralny "Moment Musical Trio". Wykonały (kolejno):

 • Marcina Mielczewskiego - Canzon nr 3 (w związku z Rokiem Mikołaja Reja),
 • Georga Friedricha Haendla - Kammertio F-dur nr 24
 • Jana Sebastiana Bacha - Aria na strunie G z suity D-dur
 • Johanna Davida Heinichena - Sonata G-dur
 • Wolfganga Amadeusza Mozarta - Eine kleine Nachtmusik

Główny sponsor wydarzenia - CERAMIKA PARADYŻ sp. z o.o.

   W czasie koncertu na apel diakona Parafii ewangelickiej zebrano ofiarę w wysokości =1.001,12 PLN z przeznaczeniem na pomoc medyczną dla 8-letniej Oli z Tomaszowa, chorej na mukowiscydozę. Wyżej wymienioną kwotę przekazano Oli i jej matce 28 czerwca.
Wszystkim ofiarodawcom gorąco dziękujemy.

 Spotkanie w Galerii Arkady w sobotę, 25.06.2005 roku z udziałem:

 • s. Lidii Gottschalk w towarzystwie s.s. Ewy i Anny, także z Dzięgielowa oraz przewodniczącego Rady Opiekuńczej Diakonatu "Eben-Ezer" bpa Pawła Anweilera z Bielska-Białej
 • Sylwii Karłowskiej, w niedzielę w towarzystwie męża
 • Krystyny Byszewskiej, asystentem zgłoszenia kandydatury jest lek. Kazimiera Sukniewicz
 • Tomasza Dangla, w towarzystwie żony i trzech córek
 • W sobotnim spotkaniu i niedzielnych uroczystościach uczestniczyła także Dama Orderu (pierwszej) edycji 1998 pani Janina Pilch z Ustronia
 • W czasie spotkania koncert kameralny: Izabeli Sukniewicz (wiolonczela) i Elżbiety Marciniak (fortepian).
  Artystki wykonały: Taniec orientalny nr 2. op.2 Sergiusza Rachmaninowa oraz Sonatę g-moll BWV 1029 (Vivace, Adagio, Allegro) Jana Sebastiana Bacha
Uroczysta dekoracja Orderem ECCE HOMO
Nakło Śląskie, dnia 12.09.2006 roku

   Członkowie Kapituły Orderu ECCE HOMO Kanclerz - Dariusz Walczak i Sekretarz - ks. Roman Pawlas dnia 12 września 2006 roku w Nakle Śląskim dokonali dekoracji Orderem laureatkę z 2005 roku panią Kaję Mirecką Ploss.

   Uroczystość odbyła się przy okazji nadania miejscowemu Zespołowi Szkół
imienia Kay'i Mireckiej.

W uroczystości wzięli udział m.in. Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa, Kurator Oświaty, władze miasta i powiatu oraz pani Jolanta Kwaśniewska i kawaler Orderu ECCE HOMO 2006, reżyser i senator RP pan Kazimierz Kutz.

TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas