UROCZYSTOŚĆ
DEKORACJI ORDEREM
ECCE HOMO
XV EDYCJITomaszów Mazowiecki, 3 czerwca 2012

 
spotkanie w gabinecie Prezydenta Miasta
prezydent Rafał Zagozdon, jako kustosz Orderu wita uczestników ceremonii
ceremonię prowadzi sekretarz Kapituły ks. Roman Pawlas
zacni laureaci XV edycji
Siostra prof. Zofia Zdybicka
odczytuje laudację dla Joanny Krupskiej

Dama Orderu
Joanna Puzyna Krupska
 
 

 
prof. Jan Ostrowski
wygłasza laudację dla Bohdana Smolenia

Kawaler Orderu
Bohdan Smoleń
 
 

ks. Roman Pawlas wygłasza laudację
dla Krzysztofa Ziemca
Kawaler Orderu
Krzysztof Ziemiec

 
 
 

 
 
 

pozdrowienie posła na Sejm Marcina Witko
 
 

tomaszowski Zespół Kameralny PSM II st.
 
 

grają:
Beata Tasarz, Karolina Grzejszczyk,
Alicja Keler, Natalia Mierzwa
Katarzyna Kozłowska
 

 
 
 

 
 
 

siedzą od lewej:
Krzysztof Ziemiec, Joanna Krupska, Bohdan Smoleń,

stoją od lewej:
Rafał Zagozdon (kustosz Orderu), Jan Ostrowski (arbiter Kapituły), s. Zofia Zdybicka (arbiter Kapituły), ks. Roman Pawlas (sekretarz Kapituły)
 
foto: Szymon Pawlas, Roman Pawlas
 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Copyright © ks. Roman Pawlas
Nadania w roku: