Dekoracja w ORDN  
i w Pińsku
   Koncert w kościele Zbawiciela
   W przykościelnym ogrodzie

   Dekoracji dokonano w dniu 25 czerwca 2000 roku w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.
od prawej: ks. Henryk Kowaliński (repr. kardynała Kazimierza Świątka), Małgorzata Różewicz (repr. Tadeusza Różewicza), Jan Cornelius de Kreij, Henryk Mikołaj Górecki z małżonką, Maria Kwaśniewska-Maleszewska i Hans Samhaber

spotkanie
w gabinecie
Prezydenta Miasta,
senatora RP
Jerzego Adamskiego

występ
Pawła Nowaka
toast okolicznościowy

 

TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas