Dekoracja w ORDN  
i w Pińsku
   Koncert w kościele Zbawiciela
   W przykościelnym ogrodzie
uroczystość dekoracji ks. Kazimierza kardynała Świątka

rzymskokatolicka katedra i nowopowstające wyższe seminarium duchowne w Pińsku (Białoruś)

powitanie na dziedzińcu katedralnym

dekoracji w dniu 29 października 2000 roku w katedrze pińskiej (Białoruś) dokonała delegacja Kapituły Orderu ECCE HOMO, Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego.

wnętrze katedry

wymiana upominków, (od lewej) Bogusław Drozdowski, Tomasz Kumek, Stanisław Stańdo, Piotr Legutowski, abp. Kazimierz kardynał Świątek i Darusz Walczak

 

TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas