sobotnie spotkania z kawalerami Orderu
spotkanie z prof. Zbigniewem Dziubińskim w galerii Arkady
spotkanie z Czesławem Santariusem w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
spotkanie z Zygmuntem Koniecznym i Janem Jakubem Kolskim
w Kawiarni Muzycznej
spotkanie z o. Janem Górą
w kościele pw. Świętej Rodziny
   
   ekumeniczne nabożeństwo dziękczynne
prowadzący nabożeństwo:
          ks.Roman Pawlas (
ewang.),
          ks.Eugeniusz Fiedorczuk (
prawosł.)
          i ks.Marek Barejko (
rzym-katol.)
uczestnicy ekumenicznego nabożeństwa w luterańskim kościele Zbawiciela
pamiątkowa fotografia pod "Dębem Lutra"
 
   uroczystość dekoracji
kanclerz Kapituły Orderu - Dariusz Walczak wita uczestników uroczystości
sekretarz Kapituły Orderu - ks.Roman Pawlas przedstawia członków Komitetu Honorowego:
prof. Annę Świderkównę, prof. Jerzego Buzka i prof. Andrzeja Zolla
   dekoracje
poniżej od lewej damy i kawalerowie Orderu:
Ewa Błaszczyk, Jan Jakub Kolski,
Linda Bergendahl-Pauling,
Zbigniew Dziubiński, Czesław Santorius, Zygmunt Konieczny i o.Jan Góra
wręczanie orderów członkom Komitetu Honorowego
o.Jan Góra (dominikanin) wygłasza podziękowanie

uroczysty toast wznosi
prof. Józef Lipiec - arbiter Kapituły

 
 Koncert galowy na cześć Dam i Kawalerów Orderu ECCE HOMO
w ewangelickim kościele Zbawiciela,
niedziela 23 września 2007 roku
Antonina Krzysztoń ze swoim zespołem
pozdrowienia kierowane do uczestników koncertu

Kustosz Orderu
- prezydent miasta Rafał Zagozdon
dziękuje artystce,
laureatom X edycji Orderu
oraz licznie przybyłym uczestnikom uroczystości, w tym zacnym laureatom poprzednich edycji:

Renacie Jakubowskiej,
Teresie Weber,
Jolancie i Stanisławowi Meusom
oraz ich podopiecznym

 

 

 

poniżej: park wokół ewangelickiego
kościoła Zbawiciela
z pomnikiem jubileuszowym

 
   portrety Dam i Kawalerów Orderu ECCE HOMO
 
Linda Bergendahl-Pauling - USA
Ewa Błaszczyk
Zygmunt Konieczny Czesław Santorius - Czechy
Jan Jakub Kolski o. Jan Góra
  Zbigniew Dziubiński
   
  

 

TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Copyright © 1997-2007 Kapituła Orderu ECCE HOMO
Nadania w roku: