Siedzą od lewej: Henryka Krzywonos-Strycharska, ks.kard. Józef Glemp, Wojciech Zabłocki, Henryk Skarżyński.
Stoją od lewej: Teresa Weber (laureatka z 2003 r.), Rafał Zagozdon (Kustosz Orderu), s. Zofia Zdybicka (Arbiter Kapituły),
Jan Ostrowski
(Arbiter Kapituły), Józef Lipiec (Arbiter Kapituły), Dariusz Walczak (Kanclerz Kapituły)
i ks.
Roman Pawlas (Sekretarz Kapituły)
   msza święta celebrowana przez ks.prymasa seniora Józefa Glempa
   w rzymskokatolickim kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego
   uroczystość dekoracji Orderem w Urzędzie Miasta

występ dzieci z Przedszkola nr 2

 
   koncert galowy na cześć Damy i Kawalerów Orderu
   chóru Uniwersytetu Medycznego z Łodzi w ewangelickim kościele Zbawiciela

dyryguje prof. Anna Domańska

wiersz "Abecadło"
Juliana Tuwima recytuje

Olaf Kaca
- pacjent profesora

   mecz towarzyski między drużynami reprezentantów Urzędu Miasta
   i "Ślimakami" z Kajetan prof. Skarżyńskiego w hali sportowej przy SP 1
 
 
ks.kard. Józef Glemp
(laureat z 2010 r.)
      Henryka
      Krzywonos-Strycharska
prof. Henryk Skarżyński
prof. Wojciech Zabłocki
 
 
foto: Bogdan Reszka, Szymon Pawlas i Roman Pawlas
 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Copyright © ks. Roman Pawlas
Nadania w roku: