Kanclerz Kapituły
 Dariusz Walczak


legitymacja i dyplom    
 ks.Roman Pawlas wygłasza laudację  

 
Kustosz Orderu - Rafał Zagozdon dekoruje laureata

Sekretarz Kapituły składa gratulacje

   

abp Alfons Nossol wygłasza mini wykład ekumeniczny

 

kwiaty od diecezjan opolskich

kwiaty od Rady parafialnej Parafii Ewangelickiej

 Arcybiskup
 udziela odpowiedzi na pytania

 
  Emilia Tesz wręcza tomik wierszy  

występ zespołu "el Fuego" w składzie: Patrycja Adamska (solo), Karolina Nowakowska, Agata Gierczak, Aleksandra Gruda, Katarzyna Karbownik, Klaudia Różańska, Łukasz Michalczyk i Dawid Krośnia.
Zespół działa pod kierunkiem Katarzyny Borowskiej. Autorem aranżacji jest Piotr Goliat.

   
 
w prawo od abpa ks.prob. Arnold Nowak
z Kamienia Śląskiego

 stoją od lewej:
 Sekretarz Kapituły, Kustosz Orderu,
 Kanclerz Kapituły z Kawalerem
 Orderu - abp. Alfonsem Nossolem

gospodarz kościoła prosi Arcybiskupa o udzielenie zebranym błogosławieństwa Bożego
  preludium i postludium organowe w wykonaniu Elżbiety Pawlas
 
abp Alfons Nossol
 
foto: Bogdan Reszka, Szymon Pawlas
 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Copyright © ks. Roman Pawlas
Nadania w roku: