UROCZYSTOŚĆ DEKORACJI ORDEREM ECCE HOMO XVII EDYCJI
Kraków, 8 czerwca 2014
dekoracja w hotelu Galaxy w Krakowie
8 czerwca 2014 roku
występ Zespołu
Pieśni i Tańca "Małe Słowianki"
pod kierunkiem Władysławy Marii Francuz
   
   
   
laureaci XVII edycji prof. Jan Ostrowski wygłasza laudację
dla prof. Konstantego Andrzeja Kulki
  Kawaler Orderu Konstanty Andrzej Kulka
prof. Józef Lipiec wygłasza laudację
dla Wiesławy Marii Borczyk
 
Dama Orderu Wiesława Maria Borczyk Dariusz Walczak - kanclerz Kapituły - wygłasza
laudację dla o. Filipa Buczyńskiego
  Kawaler Orderu
o. dr Filip Buczyński
ks. Roman Pawlas wygłasza laudację
dla prof. Aleksego Awdiejewa
 
Kawaler Orderu prof. Aleksy Awdiejew prof. Józef Lipiec wygłasza laudację
dla ks. prof. Józefa Hellera
  Kawaler Orderu
ks. prof. Józef Heller
   
końcowe refleksje prof. Józefa Lipca  
od lewej: Jan Ostrowski, Wiesława Maria Borczyk, Dariusz Walczak, o. Filip Buczyński,
ks. Roman Pawlas, Aleksy Awdiejew, Konstanty Andrzej Kulka, ks. Józef Heller
kanclerz Kapituły Orderu Dariusz Walczak pamiątkowe fotografie
 
foto: Szymon Pawlas, ks. Roman Pawlas
 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Copyright © ks. Roman Pawlas
Nadania w roku: