stoją od lewej: Janusz Głowacki (reprezentujący Jana Kościuszkę), Józef Lipiec, Rafał Zagozdon, Dariusz Walczak, ks. Lothar Schullerus, Adam Domanasiewicz, ks. Roman Pawlas, Krzesimir Dębski
siedzą od lewej: Maria Król, Hiltrud Schullerus, Teresa Weber, Anna Jurksztowicz, Daria Domanasiewicz.
   spotkanie z dr. Adamem Domanasiewiczem w Centrum TOMY, 29.05.2010
Kanclerz Kapituły Dariusz Walczak
dr Adam Domanasiewicz
Małgorzata Snopek z PCK
   
   spotkanie z dr. Marią Król w ORDN, 29.05.2010
   spotkanie z ks. Lotharem Schullerusem w Galerii ARKADY, 29.05.2010
Elżbieta Pawlas gra utwory Chopina
ks. pastora tłumaczy Ewa Kononienko-Pawlas
   Niedzielne nabożeństwo w ewangelickim kościele Zbawiciela, 30.05.2010
   dekoracje w Urzędzie Miasta, 30.05.2010
Piotr Przedbora
koncert w wykonaniu Anny Jurksztowicz i Krzesimira Dębskiego
   Dama i Kawalerowie XIII edycji Orderu ECCE HOMO
Maria Król
Krzesimir Dębski
Adam Domanasiewicz
ks. Lothar Schullerus
 
foto: Szymon Pawlas i Bogdan Reszka
 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Copyright © ks. Roman Pawlas
Nadania w roku: