Dekoracja abp. ANASTASIOSA
w Hajnówce
w Tomaszowie Mazowieckim
Koncert w kościele Zbawiciela
Spotkanie z o. Marianem Żelazko
 
ekumeniczne nabożeństwo w ewngelickim kościele Zbawiciela,
Tomaszów Mazowiecki, 19 maja 2003 r.

przemawia J.E. Wielce Błogosławiony SAWA, Metropolita Warszawy i całej Polski

 

Tomaszowskie Trio w składzie:
Karina Góra (wiolonczela),
Agnieszka Iwanicka (organy),
Sebastian Kręcisz (skrzypce)

 

pozdrowienie kanclerza archidiecezji łódzkiej
ks. Andrzeja Dąbrowskiego

 

delegacja Urzędu Miasta

ewangelicki chór parafialny

 

zdjęcie pamiątkowe z hierachami trzech Kościołów przy pomniku "ewangelickiego etosu"

 

spotkaniew ORDN, 19 maja 2003 r.

wpis do księgi pamiątkowej Ośrodka
w asyście abp. SZYMONA

 

dekoracja honorową odznaką ORDN

 

spotkanie w Urzędzie Miasta,
gospodarzami prezydent Mirosław Kukliński i starosta Andrzej Barański

 

przed restauracją "Żubr" w Spale
pierwszy z prawej - asystent zgłoszenia
Makris Evangelos

przekazanie pamiątki ze spotkania,
święta ikona z góry Athos

TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas