Dekoracja abp. ANASTASIOSA
w Hajnówce
w Tomaszowie Mazowieckim
Koncert w kościele Zbawiciela
Spotkanie z o. Marianem Żelazko
 
dekoracja J.E. Metropolity ANASTASIOSA, arcybiskupa Tirany, Durres i całej Albanii,
Hajnówka, 18 maja 2003 roku

dekoracja w trakcie koncertu galowego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej
tłumaczenie z j. greckiego ks. archimandryty JERZEGO, namiestnika klasztoru Św. Onufrego w Jabłecznej, pierwszy z prawej - Kustosz Orderu  Mirosław Kukliński

 

prawosławny sobór Świętej Trójcy w Hajnówce

 

TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas